Here, There & Everywhere

En digital konferens om konstpedagogik i det utvidgade fältet
10-11 maj 2021
Anmälan senast 4 maj här

Idag rör sig konstpedagogiken allt mer från utställningsrummet och ut i det gemensamma.
Det kan vara genom offentliga konstprojekt, i mötet med ett verk online eller i en aktivistisk handling. Under två dagar lyfter vi aktuell forskning i gränslandet mellan konst, design och arkitektur samt deltagarbaserade projekt som skapar nya situationer och metoder – runt om i Sverige och internationellt. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med pedagogik, förmedling eller programverksamhet på kulturinstitutioner, som frilansande pedagog/konstnär eller inom stadsplanering. 


Arrangörer: Sörmlands museum/Konstfestivalen Kurioso, Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samarbete med Folkrörelsernas Konstfrämjande, Konstkonsulenterna i Sverige och KAKA (Konstpedagogiska Akademin).