Kurioso presenterar: Platsen

En konstnärlig konferens om barns rumsliga rättigheter 

Fredag 24 maj 2019 
Sörmlands museum, Nyköping

Välkommen till en nationell heldagskonferens för dig som arbetar konstpedagogiskt med barn och unga!

Kurioso är en konstfestival i Sörmland som startade hösten 2018. Arrangörer från hela länet går vartannat år samman under tre veckor för att lyfta barnperspektivet i sina konstverksamheter. Festivalen projektleds av Konstenheten på Sörmlands museum.

Till denna konferens har vi har bjudit in några av projektets inspirationskällor. Gemensamt för de deltagande föreläsarna är att de arbetar för barns självklara plats i samhället. Genom samtidskonst eller arkitektur öppnar de upp för undersökande processer tillsammans med barn och unga. Med ett stort engagemang har de fördjupat diskussionen kring barns fria lek, om en stad för alla, om egenmakt och inflytande för barn som idag växer upp i väldigt snabb takt.

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla!

Program och anmälan finns här

Arrangörer: Sörmlands museum, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro.

Ur programmet 2018

Sortera på: ORT/Datum

Kuriosofilm

Kurioso har träffat konstnären Catti Brandelius. Vad är egentligen ett performance? Hur vågar man klä ut sig till någon annan ~ är det inte pinsamt? Kan konst vara ett sätt att ta reda på saker om sig själv och om världen? Hur visar man sina känslor och är konstnär verkligen ett jobb?