Kurioso

En konstfestival för barn och unga 

Konsten att förändra!

Det är något speciellt som händer när vi möts och gemensamt skapar något. Ett tillfälligt rum öppnas upp för att pröva olika tankar om vår omvärld. Genom lekens frihet kan vi föreställa oss precis vad som helst! När vi är fler är det också lättare att våga ifrågasätta världen så som den ser ut.

I år blev Barnkonventionen lag i Sverige. Det visar att barn är individer med egna rättigheter som måste tas på allvar. Ansvaret ligger också hos de vuxna att lyssna till ungas funderingar och förslag. 2030 kommer 6 av 10 invånare i världens storstäder vara under 18 år! Vad innebär det och hur kommer städerna och orterna där vi bor att se ut om barn själva får bestämma? Om endast fantasin får sätta gränser?

Under tre veckor vartannat år går arrangörer från Sörmland samman för att erbjuda konstupplevelser för små och stora barn samt deras familjer. Vi aktiverar olika platser i länet med barn, ungdomar och konstnärer. Tillsammans ställer vi frågor om framtiden. Det blir utställningar, workshops och samtal på museer, konsthallar och oväntade ställen!

Stort tack till Sörmlands Sparbank som har varit med och finansierat årets festival!

Visste du att?

Festivalen projektleds av Sörmlands museum. Premiären var 2018 och nästa festival blir hösten 2022.

Kurioso är en försvenskad variant av italienskans curioso som betyder nyfiken.