• workshop
  • 27 okt - 28 okt
  • Nyköping

Magiska Pyramiden

Välkommen till en Tidsresa till år 2030 – året då det bor fler barn än vuxna i världens storstäder!

Om barn i alla mindre städer som Nyköping samarbetar med barn i större städer som Mexico City, Tokyo, São Paulo, New York och Delhi blir det enkelt för barnen att ta över världen från de vuxna! Hur kommer Nyköping då att se ut? Vi bygger ett barn-futuristiskt Nyköping i kartong och de som vill berätta om hur världen ser ut när barnen bestämmer håller tal i Magiska Talarstolen – vuxna får lyssna!

Workshopledare: Amanda Larsson

Amanda Larsson driver Magiska Barnarkitekter med målet att genom upplevelser informera och engagera barn och unga i frågor om social och ekologisk hållbarhet samt om sina rättigheter enligt Barnkonventionen.

NÄR
tisdag 27 oktober
kl. 11 -16
onsdag 28 oktober
kl. 11 -16
VAR

Sörmlands museum, Nyköping

ÅLDER

10-14 år (drop-in)

SE HELA PROGRAMMET