• workshop
  • 25 okt kl 15:00
  • Strängnäs

Skaparverkstad med Svenskt barnbildsarkiv

Vill du vara med i vår utställning på Multeum? Kom till konsthallen och berätta i bild och text om ditt framtida jag! Vem är du när du är 30 år?

”Föreställningar” är en utställning om ideal, normer och viljan att vara accepterad. Utställningen är producerad
 av Svenskt barnbildarkiv med syfte att väcka tankar om hur vi påverkas av vår omgivning. Den visar ett urval bilder där barn och unga har ritat teckningar som får betraktaren att fundera kring frågor som: Vad är lycka? Vad är framgång? Alla bilder är hämtade ur några av Svenskt barnbildarkivs samlingar, där barn och unga haft i uppgift att rita en teckning om ämnen som trygghet, om de själva fick bestämma eller hur de ser sig själva om 30 år. Några har fått uppgiften att studera reklam de omgavs av, för att sedan göra en motbild till reklamen. Bilderna är gjorda mellan 1957 och 2005, och lyfter ett dagsaktuellt ämne både genom humor och hård verklighet.

Utställningen pågår till 12 januari 2019

NÄR
torsdag 25 oktober
kl. 15 -18
VAR

Kulturhuset Multeum, Strängnäs

ÅLDER

Alla

ARRANGÖR

Svenskt barnbildarkiv och Multeum

SE HELA PROGRAMMET