• Notis
  • 08 okt, 2018

Offentligt verk: Bältdjuret i Kjula

Kör du längs motorvägen från Eskilstuna kan du skymta något stort och färgglatt, till formen mycket likt ett bältdjur. Hösten 2017 flyttades den gamla flyghangaren från flygfältet till bergtäckten intill E20 och fick ett nytt liv.

Redan 2015 började konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören att skissa på uppdraget om en konstnärlig utsmyckning i Kjula. De hade dialoger med tjänstemän, politiker, föreningar och privatpersoner i området. Ett viktigt demokratiskt arbete för att ortsborna skulle känna sig delaktiga och inkluderade. Det gav resultat ~ cirka 30 % av Kjulas befolkning deltog i processen! Tidigt bestämdes att barn och unga skulle ha ett stort inflytande över verkets tillkomst.

Tillsammans med Kjulas unga invånare gjordes en kartläggning av händelser och fenomen som präglar ortens historia och identitet. Barnen i Kjula berättade historier om ett Bältdjur som levde i skogarna runt flygfältet. Bältdjuret var en central punkt i barnens berättelser om orten. Bältdjuret visade sig vara en bortglömt hangar, en kvarleva från ett misslyckat forskningsprojekt i kölvattnet efter försvarsmaktens upprustning på 70-80 talet. 

Workshopserien Kjula-2044 genomfördes med alla elever på Kjulas skola. Syftet var att spåna kring framtiden och att skapa ett gemensamt narrativ om någonting man vill ha på orten mer långsiktigt. Signe och Erik träffade dem alla gruppvis under skoltid och la fram sitt konstnärliga researcharbete. De berättade om hur Kjula fått sitt namn. Kjula står för Köla som står för köl, den runda kölen under en båt. Namnet antyder detsamma som de under sin vistelse i Kjula upptäckt, att Kjula är geografiskt uppbyggt runt tre massiva kullar. De berättade för barnen om märkliga landskap med kullar och besynnerliga gropar. De tittade igenom bilderna av dessa fenomen och upptäckter. De tittade på “Bältdjuret” som hade samma form som kullarna och var formad som en köl. De genomförde även stadsvandringar där barnen fick visa fysiska exempel på former, storleksförslag och placeringsförslag. Det blev tydligt att Bältdjuret var genomgående det fysiska objektet som barnen relaterade till både utomhus och genom sitt tecknande. 

Det här omfattande pedagogiska arbetet ligger som grund för verket Bältdjuret i Kjula. Hur den fortsatta processen gick till kan du läsa om i Signe och Eriks mycket läsvärda logg som finns här

 

Visste du att?

Signe Johannessen och Erik Rören driver konsthallen och den experimentella mötesplatsen Art Lab Gnesta.

Här kan du se dokumentärfilmen om Bältdjuret i Kjula.

Projektet var på uppdrag av Eskilstuna kommun och Eskilstuna konstmuseum som ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.

Bältdjur kallas också för trögdjur och är besläktad med myrslokar och sengångare.

SE ALLT UTBLICK