• Notis
  • 08 okt, 2018

Offentligt verk: Okänd planet

Under våren 2017 arbetade konstnärsgruppen Kultivator (Malin Lindmark Vrijman och Mathieu Vrijman) med ett offentligt konstverk till Vilsta friluftsområde. Kultivators tanke med verket är att vi alla ska försöka se jorden och Vilsta med nya ögon.

Tänk er att det landar ett UFO i Vilsta, hur ser deras rymdskepp ut? Den frågeställningen gav Kultivator till barnen i årskurs 4 och 5 i Skjulstaskolan. Barnen har sedan vid flera tillfällen diskuterat, ritat och modellerat fram förslag på hur rymdskeppet kan se ut. Från barnens teckningar och modeller har konstnärerna och senare arkitekter skapat en gestaltning som blir ett aktiverande rum, och inte bara knyter an till de barn som varit delaktiga i processen, utan också bjuder in andra till samma lek. Inuti rummet finns exempel i bild och text hämtade från Skjulstaskolans barns egna undersökningar. En av grupperna satte speciella namn på sakerna de utforskade, vilket gör exemplen till en sorts gåtor för andra att lösa. Med inspiration från gamla tiders skepp och framtidens förnyelsebara material, har konstnärerna valt att bygga hela verket i ek.

Okänd planet är en del av satsningen ”Konst + friluftsliv = sant” som initierats av Eskilstuna kommun och Eskilstuna konstmuseum som ansvarar för den offentliga konsten.

Visste du att…?

Läs mer om Kultivator

Läs mer om Konst + friluftsliv = sant

SE ALLT UTBLICK