• Notis
  • 08 okt, 2018

Offentligt verk: På fri hand

I Vilsta friluftsområde kan du besöka verket På fri hand som konstnären Éva Mag har skapat tillsammans med elever från Hälsa, vård och omsorg på Rinmangymnasiet i Eskilstuna. Hon kallar det ”ett monument för uppmaningen att lita på sig själv”. Att ha tilltro till sin egen förmåga. En mängd frågeställningar ligger bakom den samling av skulpturer som nu står placerade mitt emot Vilsta badplats. Vad består vi människor av? Vad har vi för resurser? Hur frångår vi invanda föreställningar av vad vi kan klara av? Éva Mags verk utgår nästan alltid från kroppen, hur vi använder eller inte använder den. Dess tyngd eller lätthet, hur den kan arbeta med oss eller emot oss. Hur den fungerar när den är aktiv och när den är i vila. Materialet är också av stor vikt för Éva Mag, processen kring det taktila ~ att foga samman ett stycke tyg och fylla det med lera. Kontrasterna dem sinsemellan. Hon delar med sig av den här processen i många olika delaktighetsprojekt. 

På fri hand är en del av satsningen ”Konst + friluftsliv = sant” som initierats av Eskilstuna kommun och Eskilstuna konstmuseum som ansvarar för den offentliga konsten.

Visste du att?

Éva Mag är född i Transsylvanien.

Hon är aktuell i den stora grupputställningen NymaterialismBonniers konsthall i Stockholm.

2017 visades hennes utställning Att göra kroppArt Lab Gnesta

Läs mer om Konst + friluftsliv = sant

 

 

SE ALLT UTBLICK