Kurioso

En konstfestival för barn och unga 

Konsten att förändra!

Det är något speciellt som händer när vi möts och gemensamt skapar något. Ett tillfälligt rum öppnas upp för att pröva våra tankar. Genom lekens frihet kan vi föreställa oss precis vad som helst!

I år har Kuriosofestivalen inspirerats av konstnärerna Wiklund/Wiklund och deras arbete med elever från Oxelöskolan. De har utforskat det som kallas för alkemi, en gammal vetenskap som ville förvandla metall till guld. Nu finns ett antal skimrande konstverk runt om på skolan. Några alkemister såg kunskapen som en kraft för att få evigt liv. De trodde på magi, att vi behöver vår fantasi för att våga tänka oss en bättre värld. Kanske kan konst också vara alkemi – en kraft för förändring?

Under tre veckor möts barn, ungdomar och konstnärer på olika platser i Sörmland. Tillsammans ställer vi frågor om världens uppkomst och framtid genom utställningar och workshops på museer, konsthallar och oväntade ställen!

Visste du att?

Festivalen projektleds av Sörmlands museum. Premiären var 2018 och nästa festival blir hösten 2022.

Kurioso är en försvenskad variant av italienskans curioso som betyder nyfiken.