• Reportage
  • 08 okt, 2018

Tala med en främling

En konstsatsning för barn och unga som vi på Kurioso inspireras av är Bästa Biennalen i Skåne. De har byggt upp en verksamhet som i dag har över 50 olika arrangörer och där målet alltid har varit att göra konst tillgänglig för alla. De arrangerar kontinuerligt konferenser för konstpedagoger och andra intresserade.

5 oktober hölls konferensen Konstförmedling i förändring ~ vad hände sedan? med inbjudna föreläsare på Wanås Konst. Frågeställningarna rörde sig kring vad som händer i en människa efter hen har deltagit i ett konstprojekt – vad lämnas kvar av känslor, erfarenheter, frågor och konsekvenser?

Moderna Museet Malmö delade med sig av projektet Public Movement ~ en stor satsning på dans och rörelse. Actionpaintingbabysplash, street dance och över tvåhundra andra workshops tog plats i museet. De bjöd in internationella konstnärer, arrangerade perfomances och hade en otrolig mängd besökare. Intendenten Ana María Bermeo Ujueta berättade också om mindre lyckade workshops ~ om tonåringar som kanske inte alltid var lika entusiastiska som de inbjuda konstnärerna. Något att ta till sig för oss alla som jobbar med unga målgrupper. Sociala konstprojekt är förstås svåra att förutse hur de kommer tas emot och resultaten går inte alltid att följa upp.

Vi fick också träffa barngruppen från Knislinge som samarbetade med Wanås Konst under tre veckor i projektet Grannarna i mitt kvarter. Hur talar man med barn om deras kulturupplevelser? Ingen lätt sak. Barnen blir vanligen obekväma inför en stor grupp vuxna. Samtidigt är det ju så viktigt att låta dem komma till tals i en sådan här konferens. Det kan bli ~ som intendenten och pedagogen Elin Magnusson beskriver ~ lite hur som helst. Så måste det få vara. Hur utvärderar vi då barnens upplevelser mer ingående? Journalisten Ylva Mårtens har skrivit den mycket läsvärda boken Vad säger barnen? som ger konkreta tips på hur frågor kan formuleras. Det finns inga genvägar, arbetet måste få ta tid.

Den israeliska konstnären Einat Amir berättade om sitt performanceverk Enough About YouLilith Performance Studio i Malmö 2011, där besökarna fick kliva in med en främling i en telefonkurliknande box och berätta sina innersta tankar för varandra. En intim förbindelse utan tvång och under varsam vägledning. Einat Amir hoppas att hon kan hjälpa människor på traven att bli mer öppna och våga ta kontakt. En av deltagarna på konferensen berättade att hon hade varit där, i boxen med en främling, och berättat en djup hemlighet om sig själv och att hon än i dag tänker på vem den personen var ~ och om hennes hemlighet har förts vidare. En stark upplevelse, menar hon, som säkert har påverkat fler än henne runt om i världen. Einat Amir har blivit kontaktad av många som besökt verket och velat få tag i personen som de delat upplevelsen med. Jag hade gärna även besökt verket When Was The Last Time som nu finns på Israel Museum i Jerusalem, ett liknande koncept där två personer, gärna en förälder med sitt barn, får chansen att sitta ner mittemot varandra och dela med sig av sina tankar och känslor. Även här under varsam vägledning av en röst. Det kan tyckas radikalt att vi ska behöva ett ramverk för att öppna upp oss inför varandra ~ men kanske kan konsten faktiskt spela en viktig roll för den som har svårt med social närhet. Sitt ner en stund, bara några minuter, se ditt barn i ögonen, ställ en personlig fråga. Eller som en uppmaning till ett samhälle där mänsklig kontakt med främlingar har minskats drastiskt sedan de smarta telefonernas uppkomst. Om inte annat ~ till ett samhälle där fientliga krafter skapar rädsla och misstro.

Alfredo och Isabel Aquilizan, residenskonstnärer på Wanås Konst, är verksamma i Filippinerna och Australien, men reser över hela världen. Deras storskaliga sociala konstprojekt engagerar många personer, framförallt barn (inklusive deras fem egna barn) och behandlar frågor kring migration och exil. De använder billiga och återvinningsbara material i sina verk: ”Ge ett barn en bit kartong och något kommer definitivt bli till”, sa Alfredo under sin presentation. Verken är starka och känslosamma minnesfragment av människor som försvunnit på flykt eller som tvingats börja om på nytt. En installation med av havet kvarlämnade flip-flops får magen att knyta sig.

Wanås Konst arbetar nära tusentals barn varje termin. Elin Magnusson guidade oss i den magnifika skulpturparken där konstnärer har skapat platsspecifika verk: ”Det är en helt annan sak att arbeta med offentliga verk i naturen, där barnen får springa fritt och använda verken. En del av arbetet sker inne i konsthallen, men om vi ska låta barnen skapa i samma anda som konstnärerna måste det ske storskaligt här ute”, berättade Elin Magnusson och pekade upp mot några jättelika röda bollar högt uppe i trädkronorna. Vi passerade Jeppe Heins Social Bench, bänken där vi måste sitta tätt intill varandra och som barnen gärna klättrar på. I år har Wanås Konst samarbetat med professionella dansare som låtit barnen röra sig utifrån verken i skulpturparken: ”Barn gillar att mäta sig med föremål, kolla jag får plats här, de testar gärna med sina kroppar”, visar Elin.

Avslutningsvis samlades vi för att själva använda våra kroppar på barns vis, vilket visar sig vara en svår uppgift för en stressad och stel storstadsperson, men som efter en stund får axlarna att sjunka ner och andningen att bli långsammare. Dansaren Atoosa Farahmand vägledde oss med trygg röst på en avskild plats i en skogsdunge. Låtsas vara blind och låt en främling leda dig. Blunda och lyssna. Känn blodet rinna i dina ådror. Känn människorna runt dig. Känn världen röra sig. Känn den fuktiga jorden under fötterna. Tänk på människorna som finns här och de som inte längre finns.

Text: Sanna Svanberg

Huvudbild från Enough About You av Einat Amir på Lilith Performance Studio, Malmö

Konstpedagogen Elin Magnusson från Wanås Konst guidar i skulpturparken

Visste du att?

Biennalen genomfördes första gången 2013 och hette då Barnens Bästa Biennal. Nästa biennal blir hösten 2019, läs mer här.

Projektledarna Jenny Grönvall och Anna Norberg arbetar med biennalen från Ystads konstmuseum.

Konstnären Emma Philipson har skapat ett virtuellt verk för biennalen som heter LOTS OF PEOPLE SMILING BACK AT YOU.

Läs mer om Wanås Konst pedagogiska arbete här.

Läs mer om Einat Amir.

Läs mer om Alfredo och Isabel Aquilizan.

Läs mer om Public Movement  Moderna Museet Malmö.

SE ALLT UTBLICK